Με σύνεση

22 Νοεμβρίου 2022

20161122-1

Η εργασία να γίνεται με σύνεση, με φόβο Θεού. Όταν κάνουμε εργόχειρο να μην αργολογούμε. Να λέμε την «ευχή», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».

Γερ. Μακρίνα Βασσοπούλου, Καθηγ. Ι.Μ. Παναγίας Οδηγήτριας Πορταριάς Βόλου