Με βαθιά αγάπη

27 Δεκεμβρίου 2019

Αν αγαπάμε τον άλλο εκ βάθους ψυχής, με βαθιά αγάπη, θα προσευχόμαστε γι’ αυτόν που μας λυπεί, που μας προσβάλλει, που μας αδικεί.

Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης