Μεγάλη ευλογία

8 Δεκεμβρίου 2018

20151208-2
Τον φτωχό να τον βλέπεις, σαν τον υπ’ αριθμόν ένα ευεργέτη σου, διότι σου δίνεται η ευκαιρία από τον Θεό, διά της ελεημοσύνης, να ωφελήσεις την ψυχή σου. Μεγάλη ευλογία η ελεημοσύνη!

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας