Μένει κοντά σου

24 Σεπτεμβρίου 2020

Αν η καρδιά σου έφτασε να αποκτήσει σαν φυσικό το μίσος κατά της αμαρτίας, τότε νίκησε και απομακρύνθηκε από εκείνα που γεννούν την αμαρτία και έβαλε στη μνήμη σου την κόλαση. Και γνώριζε ότι Εκείνος που σε βοηθεί μένει κοντά σου· και συ να μη Τον λυπείς με καμία αμαρτία.

Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής