Μία πορεία φθοράς

8 Αυγούστου 2020

Όταν το χρήμα αυξάνει ξαφνικά και άκοπα, χωρίς κόπο, τότε επηρεάζει συνειδήσεις, σχέσεις και πράξεις και η ζωή θεωρείται-αντιμετωπίζεται διαφορετικά και κινείται σε μία πορεία φθοράς.

Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης