Μιμητής του Θεού

18 Ιανουαρίου 2019

20160118-2
Καθένας που βρίζεται ή υποφέρει από κάτι φοβερό, να υποφέρει με πραότητα τις βρισιές και να συγκρατεί την οργή του, εφόσον, συγκρατώντας την οργή του, πρόκειται να γίνει μιμητής του Θεού.

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος