Μην τον περιφρονούμε

6 Ιουνίου 2020

Όσο άσημος και αν είναι ο συνάνθρωπός μας, να μην τον περιφρονούμε, ούτε να τον βλέπουμε σαν ένα αντικείμενο αλλά σαν ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Σαν έναν άλλο θεό, μετά τον Θεό.

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας