Να είναι πάντοτε μαζί σας

16 Απριλίου 2020

20170416-2Μάθετε τον Νόμο του Θεού. Έχετε την καρδιά και την ψυχή σας καθαρές. Το ένδυμα της ψυχής, δηλαδή η αληθινή πίστη, η προσευχή, τα δάκρυα, ο στεναγμός και η μετάνοια, να είναι πάντοτε μαζί σας και τότε ο Κύριος δεν θα σας εγκαταλείψει.

Άγιος Ανδρόνικος της Μονής Γκλινσκ