Να θεωρούμε το Θεό όπως είναι ο ίδιος

25 Σεπτεμβρίου 2014

Να θεωρούμε το Θεό όπως είναι ο ίδιος, κι όχι όπως τον θέλει το μυαλό μας.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

 

ag.isaak_syros