Να το αποκτήσουμε

17 Νοεμβρίου 2022

Ευαγγελική πολιτεία είναι να ζούμε με αρετή και ευσέβεια· πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το ρούχο της ζωής, για να μη βρεθούμε γυμνοί.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης