Να το πάρετε απόφαση

2 Αυγούστου 2022

20160802-2Να μην κάθεσθε την ώρα της θ. Λειτουργίας. Ο νους σας να μην πετάει εδώ κι εκεί. Όσο θα είσθε στην Εκκλησία να το πάρετε απόφαση, να διαθέσετε όλο τον χρόνο στην προσευχή.

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης