Όχι για ανταπόδοση

24 Σεπτεμβρίου 2020

Όσοι αξιωθήκαμε και βαπτισθήκαμε, τα καλά έργα δεν τα προσφέρουμε στον Θεό για να λάβουμε ανταπόδοση γι’ αυτά, αλλά για να φυλάξουμε την καθαρότητα του αγίου Βαπτίσματος.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής