Όχι για φιγούρα

25 Ιουνίου 2023

Να κάνεις προσευχή, να καταλαβαίνει ο νους σου. «Κύριε, ελθέ και θεράπευσόν με». Τα κομποσχοίνια είναι για προσευχή, όχι για φιγούρα, για να τα βλέπει ό κόσμος.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης