Όχι όπως τύχει

2 Απριλίου 2020

20170402-1«Μην πάμε στην Θεία Κοινωνία έτσι, όπως τύχει. Να προσέχετε, όταν διαβάζεται η Θεία Μετάληψη. Και την ώρα που ξεκινάμε για να κοινωνήσουμε, να προσευχόμαστε και να λέμε: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, ιλάσθητί μοι». Να προσερχόμαστε με πολλή προσοχή. Κι όταν επιστρέψουμε, να έχουμε λόγια δοξολογίας, να δοξάζουμε τον Χριστό που μας δέχτηκε».

Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης