Όλα είναι μηδέν χωρίς…

10 Ιουλίου 2019

20160710-1Εάν νηστεύετε, κοινωνείτε, διαβάζετε και αγάπη δεν έχετε, όλα είναι μηδέν, διότι ο Θεός είναι αγάπη.

Γέροντας Χριστόδουλος Κατουνακιώτης