Όπως υποσχέθηκε

29 Απριλίου 2023

20170429-3Εκείνοι που αγαπούν τον Θεό, και Τον επιθυμούν, και Τον αναζητούν, και προσεύχονται σ᾿ Εκείνον να έρθει, εκείνοι αισθάνονται τον Θεό μέσα τους, και αυτοί μπορούν να πουν: «Ο Θεός βρίσκεται μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα Του». Μακάριες τέτοιες άγιες ψυχές, αφού αιώνια θα βασιλεύουν στο βασίλειο του Χριστού. Όπως υποσχέθηκε ο Κύριος σ᾿ εκείνους που Τον αγαπούν λέγοντας: «Πάλιν έρχομαι και παραλήψομαι υμάς προς εμαυτόν, ίνα όπου ειμί εγώ, και υμείς ήτε» (Ιωάν. ι δ΄, 3).

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς