Όπως νιώθεις καλλίτερα

13 Αυγούστου 2022

«Γνωρίσματα της προσευχής είναι η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς, και το να αισθάνεσαι τον εαυτό σου τιποτένιο και να κράζεις προς τον Κύριο: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με την αμαρτωλήν» ή και με άλλα λόγια, όπως νιώθεις καλλίτερα.»

Όσιος Ιωάννης του Βάλαμο