Όπως το φαντάζεται

19 Ιουλίου 2021

Προσοχή στην μεταφορά των λόγων. Η αμαρτία αυτή χρειάζεται πολύ μεγάλο κανόνα. Το να ακούει δηλαδή κανείς κάτι και να το μεταβιβάζει στον άλλο, όπως το φαντάζεται εκείνος.

Γερόντισσα Μακρίνα, Ι. Μ. Παναγίας  Οδηγήτριας Πορταριάς