Όταν κάποιος δεν αμαρτάνει με το νου, ούτε με το έργο θα αμαρτήσει

15 Μαΐου 2022

20160515-2Μη δέχεσαι τις κακές ιδέες για να μην αναγκάζεσαι να υποχωρείς στο κακό και στα έργα του. Διότι, όταν κάποιος δεν αμαρτάνει με το νου, ούτε με το έργο δεν θα αμαρτήσει. Όταν πέσετε σε ποικίλους πειρασμούς να το θεωρείτε ως μεγάλη χαρά.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής