Όταν κάποιος δεν αμαρτάνει με το νου, ούτε με το έργο θα αμαρτήσει

20160515-2

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.