Ούτε σ’ αυτά που φαίνονται

16 Δεκεμβρίου 2021

20151216-1
Η εγκράτεια είναι η διάθεση να μην υπερβάλλει κανείς ούτε σ’ αυτά που φαίνονται σωστά. Εγκρατεύεται δε αυτός που διαθέτει παράλογες ορμές και τις συγκρατεί, ή αλλιώς αυτός που συγκρατεί τον εαυτόν του ώστε να μην κυριεύεται από παράλογες ορμές.

 

 

Άγιος Κλήμης Αλεξανδρείας