Παραμένει αγέραστη

3 Αυγούστου 2022

20160803-2 Η αγαθή δόξα είναι δόξα της αρετής. Αυτή παραμένει αγέραστη, δεν φοβάται τις δόλιες ενέργειες, δεν μετακινείται, δεν αφαιρείται, δεν φοβάται απώλεια. Μένει πάντοτε ακμαία, δεν απειλείται από κανένα, και λάμποντας ακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι τον τάφο, τον οποίον κάνει αθάνατο μνημείο της.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως