Πέφτει σε άλλα

13 Σεπτεμβρίου 2021

Όποιος θεωρεί τα παραπτώματά του μικρά και ασήμαντα, πέφτει σε άλλα, μεγαλύτερα και χειρότερα, και θα τιμωρηθεί επτά φορές περισσότερο, έτσι που κάνει.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος