Πέφτει σε άλλα

13 Σεπτεμβρίου 2018

Όποιος θεωρεί τα παραπτώματά του μικρά και ασήμαντα, πέφτει σε άλλα, μεγαλύτερα και χειρότερα, και θα τιμωρηθεί επτά φορές περισσότερο, έτσι που κάνει.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος