Πνευματική ασθένεια

18 Αυγούστου 2019

20160818-3

Το να έχει παράπονο ο άνθρωπος από τον άλλον άνθρωπο, είναι πνευματική ασθένεια. Μόνον από ένα πράγμα πρέπει να έχομε παράπονο. Από τον εαυτόν μας. Ποτέ ο άνθρωπος να μην πει:- Ξέρεις έχω παράπονο.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός