Πώς κατορθώσατε να έχετε τέτοιαν υπομονή και καρτερία στα διάφορα;

8 Φεβρουαρίου 2019

20160208-2
Η χάρις του Θεού βοηθά. Πάντα πιστεύω, στη δύναμη του Θεού, που όλα τα μεταβάλλει και τα ρυθμίζει προς το συμφέρον της ψυχής μας. Εκείνος που ταράσσεται δεν σκέπτεται λογικά, ορθά.

 

 

Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής