Πώς βλέπεις;

8 Απριλίου 2022

20160408-3
Το να βλέπει κανείς δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι να βλέπει κάποιος με φθόνο, υπερηφάνεια και απληστία.

Άγιος Αντώνιος