Πόσο γλυκύς είναι!

4 Φεβρουαρίου 2020

20170204-1Πόσο, μα πόσο γλυκύς είναι ο Ιησούς! Όλος χαρά, όλος αγάπη, όλος ειρήνη, όλος γαλήνη, όλος αγαλλίαση, όλος σκιρτήματα. Μα πόσο γλυκύς είναι ο Ιησούς!.

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης