Πού γεννιέται;

21 Δεκεμβρίου 2018

20151221-2
Η χαρά του Θεού δεν γεννιέται σε οποιαδήποτε ψυχή, αλλά εάν κάποιος έκλαψε πολύ για την αμαρτία του.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας