Πρέπει ν’ αποφασίσουμε

30 Ιανουαρίου 2023

20170130-1Δεν μπορούμε να είμαστε και με τον Χριστό και με τον πονηρό. Πρέπει ν’ αποφασίσουμε. Τί θέλει ο Κύριος; Αλήθεια, δικαιοσύνη και πίστη. Κι αυτά που έχει η καρδιά μας να τα έχουν και τα χείλη μας· όχι άλλα τα χείλη και άλλα η καρδιά.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης