Πρέπει να έχουν και κοσμιότητα

6 Νοεμβρίου 2019

20161106-2Όπως όλα τα άλλα, έτσι και οι γάμοι των χριστιανών πρέπει να έχουν και την κοσμιότητα, και κοσμιότητα είναι η σεμνότητα.

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος