Προκάλεσε σχίσμα

30 Ιουνίου 2019

20160630-2Η ανθρωπότητα ήταν ενωμένη, αλλά η αμαρτία προκάλεσε σχίσμα ανάμεσά μας και τώρα δεν έχουμε ενότητα. Αυτός είναι ο λόγος της ενανθρωπήσεως του Κυρίου, να επανασυνδέσει ό,τι είχε διαχωριστεί από την αμαρτία. Οι άγγελοι στη Βασιλεία του Θεού ομονοούν και ομογνωμούν, ζουν με αρμονία, αλλά εμείς οι άνθρωποι είμαστε διασπασμένοι μεταξύ μας.

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα