Προσωρινά όμως

9 Απριλίου 2020

20170409-1Ο Θεός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, άλλοτε και άσχημα, προσωρινά όμως, άλλοτε, τις περισσότερες φορές, τα ωραία και τα καλά.

Γέροντας Γερβάσιος Ραπτόπουλος