Ψυχή νεκρή

9 Ιουνίου 2019

20160609-3
Όποιος στερήσει από την ψυχή του την προσευχή, θα πάθει ό,τι και το ψάρι, όταν στερηθεί το νερό, θα νεκρωθεί.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας