Μία γνώρισα

12 Ιουνίου 2018

20150612-1

Ευγένεια είναι η τήρηση των ιδιοτήτων της εικόνας του Θεού και η εξομοίωση με το αρχέτυπο, η οποία πετυχαίνεται με το λόγο, την αρετή και τον καθαρό πόθο. Μία αληθινή ευγένεια γνώρισα, την ευσέβεια· και κατάλαβα πως γεννηθήκαμε και πως καταντήσαμε.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος