Φλόγα φωτιάς

20 Ιουνίου 2021

20150620-3

Όσα δάκρυα θα χύσει ο φτωχός εξαιτίας της ψυχρότητας και αδιαφορίας σου, θα πέσουν στη ψυχή σου σαν φλόγα φωτιάς μπροστά στο θρόνο του Θεού.

 

 

 

Όσιος Αρσένιος Μπόκα