Αυτός είναι

18 Ιουλίου 2021

20150718-2Υπερήφανο καλούμε αυτόν που μεγαλοφρονεί για όσα πλεονεκτήματα έχει, περιφρονώντας τους άλλους.

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης