Αύξησε τις καταθέσεις σου   

9 Οκτωβρίου 2021

20151009-1

Στην παρούσα ζωή πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε τις καταθέσεις μας στο λογαριασμό της αιωνιότητας. Δεν είναι δύσκολο. Ο ίδιος ο Κύριος το βεβαιώνει λέγοντας: «ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό».

 

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος