Άλλη είναι η αιτία    

20151003-4

Sometimes I’m speechless.

Sometimes I’m happy. And I’m happy when I’m speechless in front of a “delicacy” of nature and not in front of human brutality.

He was very beautiful gentle and delicate. We talked in silence about a half an hour. He was very kind and allowed me to take a bunch of photos of him. We shook our hands and he left in his paradise.

Just a simple story.

PS: No, I don’t speak about Andrew (my friend who gave his hand for our guest). But I think that you figured that already…

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.