Αν δεν πεθάνεις θα νεκρωθείς.

1 Μαΐου 2015

20150501-4

Όποιος δεν θυσιάζει τον εαυτόν του χάριν της παραμικρής αρετής ή δεν δίνει αίμα προκειμένου να λάβει πνεύμα, δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχει την αρετή. Έτσι έκανε τα πράγματα ο Θεός με την προνοητική του δύναμη, να πετυχαίνουμε την αιώνια ζωή μέσα από τον εκούσιο θάνατό μας. Αν δεν πεθάνεις ένα εκούσιο θάνατο, δεν μπορείς να πετύχεις την αιώνια ζωή, και θα νεκρωθείς. Αυτός που δεν πεθαίνει ένα τέλειο θάνατο, με την εκκοπή του ιδίου θελήματός του, δεν πρόκειται να εισέλθει στη Βασιλεία των ουρανών.

 

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα