Αποστασία και συμβιβασμός

20 Απριλίου 2018

20150420-1

 

Και η αποστασία γίνεται συνήθως διά λόγους συμβιβασμού, γιατί θέλουν να συμβιβασθούμε με τη ζωή της αμαρτίας ή θέλουν να συμβιβασθούμε με τους κρατούντες κάθε εποχής ή θέλουν να συμβιβασθούμε με την εκάστοτε πολιτική εξουσία.

 

Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)