Ας αποφύγουμε την κατάρα

15 Σεπτεμβρίου 2021

20150915-1

Η ψυχή του ανθρώπου απ’ αυτό φανερώνει την βασιλική και υψηλή της προέλευση· βρίσκεται μακριά από την τιποτένια αθλιότητα και χωρισμένη απ’ αυτήν. Ας αγαπήσουμε λοιπόν την ευλογία και ας αποφύγουμε την κατάρα. Σε μας απομένει να προτιμήσουμε αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία και να στραφούμε με προθυμία σ’ αυτό.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης