Δεν είναι από το Θεό

17 Σεπτεμβρίου 2021

20150917-3

Η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον κόσμο.