Δεν μειώνονται αλλά εμπλουτίζονται   

5 Μαΐου 2018

20150505-2

Τα άλλα Ορθόδοξα έθνη, που παρέλαβαν την Ορθοδοξία από το Βυζάντιο, θεώρησαν ότι καθόλου δεν μειώνονται από την συνεργασία Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, αλλά αντιθέτως και εμπλουτίζονται. Οι Τρεις Ιεράρχες έθεσαν τα θεμέλια της Ελληνορθοδοξίας. Έγιναν οι πρωτεργάτες της ιστορικής πορείας του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας.

 

Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)