Δεν σηκώνουμε λόγο 

9 Μαρτίου 2018

20150526-2

Φθάσαμε, πατέρες, σ’ ένα τέτοιο σημείο, που μπορώ να πω ότι, όταν ήμασταν κοσμικοί, ήμασταν καλύτεροι. Τώρα εμείς φθάσαμε στο σημείο να μη σηκώνουμε λόγο.

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης