Δεν θα υπήρχαν στεφάνια.    

19 Οκτωβρίου 2015

20151019-4

Αν δεν υπήρχαν αντίπαλοι, δεν θα υπήρχαν αγώνες. Κι αν δεν υπήρχαν αγώνες, δεν θα υπήρχαν στεφάνια.

 Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Αχρίδος