Εάν η αδιαφορία για τους άλλους είναι αξιοκατάκριτη

10 Ιανουαρίου 2021

Εάν η αδιαφορία για τους άλλους είναι αξιοκατάκριτη, πολύ περισσότερο είναι αξιοκατάκριτη η αδιαφορία για τα παιδιά μας!

 

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

 

 

μητέρα και παιδί 1922jpeg