Εξαρτάται από μας

16 Αυγούστου 2021

20150816-2Καθώς, αγαπητοί, δεν σωζόμεθα δι’ άλλων, χωρίς της συνεργίας της ιδικής μας θελήσεως, κατ’ αναλογία και δεν προδιδόμεθα δι’ άλλων, εάν εμείς δεν προδώσομε την υπόθεση της σωτηρίας μας.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης