Οι δοκιμασίες που μας στέλλει η αγάπη του Θεού…

23 Ιουνίου 2021

20150623-1Όλες οι δοκιμασίες που μας στέλλει η αγάπη του Θεού, είναι για να αποκτήσουμε υπομονή και να ομοιάσουμε με τον Θεό, ο οποίος λέγεται «ο Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως».

 

 

 

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης