Η ιδανική πολιτεία

28 Νοεμβρίου 2020

Η ιδανική πολιτεία είναι εκείνη που εφαρμόζει τον Ευαγγελικό νόμο, τελειότερος του οποίου δεν υπάρχει.

 

 

† αρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος

 

 

αφγ