Οι Νεομάρτυρες είναι έλεγχος των κακοδόξων    

17 Μαΐου 2018

20150517-1Μας ονείδιζαν οι κακόδοξοι δυτικοί ότι νέο Άγιο και Μάρτυρα δεν παρουσίασε μετά το σχίσμα η Ανατολική Εκκλησία. Οι Νεομάρτυρες, όχι μόνο δεν υστερούν έναντι των παλαιών, αλλά και σε κάποιο σημείο υπερέχουν «καθ’ ότι εκείνοι μεν ηγωνίσθησαν κατά της πολυθεΐας και ειδωλολατρίας, ούτοι δε ηγωνίσθησαν κατά της των αλλόπιστων μονοπρόσωπου μονοθεΐας, ήτις είναι μία κρυμμένη ασέβεια οπού ευκόλως δύναται να απατήσει τον νουν».

Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)